Plošná tvorba pro děti a dospělé

Malba, kresba, práce s materiálem.

Lektor:                        Vít Tříska

učitel základní umělecké školy v Pozořicích

Kroužek pro školáky po 4. třídu v úterý 16.00-17.00h (vhodné pro děti, které se nevešly do ZUŠ, ale o výtvarný obor mají zájem).

Děti od 5. tř. a dospělí v úterý 18.00-20.00h (práce s vlastním materiálem – stojany, tužky, uhly. Vhodné i pro přípravu na přijímací zkoušky).

Organizační info:

  • 1050Kč/pololetí
  • scházet se budeme v nové kreativní místnosti vedle galerie tělocvičny na ul. Tyršova