Opičky

Lumpárny a opičárny, zdravě, hravě a především sportovně!

Lektorka:        Lenka Blahynkový

zkušená fyzioterapeutka FN Brno

Lektrorka:      Jana Žeravíková

cvičitelka všestrannosti

Kroužek je určený pro zkušené opičáky, co se cítí domácím prostředím příliš omezováni. Děti BEZ doprovodu rodičů ve věku 3-6let hravě utahají zkušené cvičitelky a hlavně taky maminky.

Organizační info:

  • 800Kč/pololetí
  • scházet se budeme prozatím v Em Café (Trávníky 16) ale po rekonstrukci na galerii tělocvičny na ul. Tyršova (předpoklad od listopadu)
  • kroužek se otvírá od počtu 7mi přihlášených dětí

Chcete zjistit kdo utahá koho? Pak přihlašte své děti zde, nebo více informací na těchto kontaktech.