Kroužky pro děti

Rozvrh kroužků pro I. pol. 2017/2018

Kroužky, které provozujeme, jsou určeny pro děti od 3 let až po II.st. základní školy. Děti jsou ve skupinách podle věku nebo dohody s rodiči (sourozenci, kamarádi…).

Kroužky bychom rádi smeřovaly do areálu bývalého učiliště na ulici Tyršova. Důvodem je možnost samostatného bezpečného přesunu dětí bez doprovodu dospělého ze školy nebo školní družiny (přesun pouze v rámci areálu školy). Pronájem prostor je v jednání, přihlášení do kroužků budou včas informováni o prostorách konání.

Cílem kroužků je smysluplné trávení volného času. Klademe důraz na rozvoj vnitřní motivace, vytváření vazeb mezi dětmi, zodpovědnost. Umožňujeme dětem poznat jiný způsob vedení týmu než na jaký jsou zvyklí ve škole.

Organizace kroužků

První hodiny kroužků proběhnou v prvním říjnovém týdnu. Na prvních hodinách mohou zůstat rodiče menších dětí nebo dětí, které se pomaleji adaptují na nové prostory či kolektiv – chápeme to a počítáme s tím.

Hodiny kroužků kopírují školní vyučování – tzn. v době prázdnin nebo státních svátků kroužky neprobíhají. Kroužky, které jsou časově náročné mají děti každý druhý týden – jedná se například o keramiku. Kroužky, které jsou 1×14 dní se kvůli prázdninám a státním svátkům NEPOSOUVAJÍ. Prostě lichý týden je lichý a sudý je sudý, délka celého kurzu se těmto anomáliím přizpůsobuje tak, aby byl zachován dohodnutý počet hodin.

Volno v prvním pololetí bude v tyto dny:

  • Státní svátek Den české státnosti připadá na čtvrtek 28.září 2017
  • Podzimní prázdniny ???
  • Státní svátek Den boje za svobodu a demokracii připadá na  pátek 17. listopadu 2017.
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 22. prosince 2017 a skončí v úterý 2.ledna 2017.