Dramaťák

Dramatický kroužek bude probíhat pod vedením Anety Hegyiové vždy ve středu od 16 do 18 hod., Trávníky 16, v prostorách bývalé diskotéky.

Lektorka o sobě a kroužku:

O divadlo a dramatickou výchovu se zajímám od dětství a stále v ní nacházím nové věci. Vnímám ji jako dobrý prostředek, jak poznat sám sebe a jak se rozvíjet. Směřuje k celistvému rozvoji dítěte a jeho poznání pomocí prožitku. Velmi ráda cituji Winifred Wardovou: „Co děti dělají, je pro ně mnohem významnější, než co vidí a slyší.“

img_4635-cr2

 

Dramatické výchově se věnuji od 6. třídy základní školy, kdy jsem začala navštěvovat literárně-dramatický obor na ZUŠ Vyškov. Zde jsem získala absolventský list, který mám i z tanečního oboru na stejné ZUŠ. Dále jsem studovala střední pedagogickou školu v Brně, kde jsem, mimo jiné, maturovala z předmětu dramatická výchova. Během studia střední školy jsem působila v souboru Dramatická Jelita, kde vznikly autorské inscenace Pod povrchem jitrnice, Věčně duše, Ahoj, já jsem Alenka a Tvaroženské legendy. Nyní studuji Výchovnou dramatiku pro neslyšící na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

3

V rámci dramatického kroužku s dětmi děláme nejrůznější hry, aktivity a cvičení, které směřují k rozvoji dětí a k tvorbě autorského představení. Děti si například v minulém školním roce mohly vyzkoušet práci s loutkami, hlasem, prostorem,  podílely se na tvorbě masek k představení a  především si osvojovaly základy divadelního jednání a pohybu při tvorbě představení „O Zuzance, aneb cesta do fantazie“ 

 

V letošním školním roce proběhne také série workshopů. Probíhat budou vždy jednu sobotu v měsíci. Data a časové rozvržení jednotlivých workshopů budou přidávána průběžně.

Při velkém zájmu mladších dětí nebo při velkém nadstavu je možné i workshop po domluvě opakovat.

 

Můžete se těšit na workshopy

 

Tvůrčí psaní a práce s textem

22. října sobota od 9 do 13 hod, Trávníky 16

s sebou:

  • velkou svačinu, pití,
  • oblíbený text, knížku, básničku , povídku, školní pouzdro

cena 120 Kč/dítě (platba hotově na začátku workshopu)

členové dramatického kroužku zdarma

max. 15 dětí

Od 8 let

Děti se během workshopů seznámí s tím, jakým způsobem je možné tvořit text, scénář nebo krátké básničky, lymeriky a další. Ty budou následně tvořit.

 

 

Práce s hlasem I a II

12. listopadu a ??. prosinec 2016

max. 15 dětí

od 8let (po domluvě je možné vzít menší, školou povinné děti)

 

Dva na sebe navazující workshopy zaměřené na práci s hlasem, jak správně hlas posadit, jak správně dýchat. Budeme dělat různá cvičení a hrát hry pro děti, aby si osvojily správnou hlasovou hygienu. Workshopy jsou postavené tak, že je možné absolvovat oba (navazovat), nebo i jednotlivě.

Další semináře budou následovat ve druhém pololetí.